Menü:

Tantárgyjegyzék

WWWMegnevezésRövidítés
A gyümölcspálinka-gyártás gyakorlata Gyüm-gy. gyak
A működtetés gyakorlati feladatai Amgf
A sörgyártás gyakorlata S.gy.gy.
A sörgyártás gyakorlata Sörgy.gyak.
Agrárműszaki alapok gyakorlat Agr.m.a.gyak.
Agrárműszaki alapok szakmai gyakorlat Agr.a.sz.gy.
Agrárműszaki erőgépek Agr.m.erőg.
Agrárműszaki erőgépek gyakorlata Agr.m.erőg.gyak.
Állattan Állattan
Állattartás Áll.t.
Állattartás I. Állatt. I.
Állattartás II. Állatt. II.
Állattartás, állati termékfeldolgozás Állatt.,á.term.
Állattartási gyakorlat Állatt.gy.
Állattartási gyakorlatok Állatt.gyak.
Általános növénytermesztés Ált. növ.t.
Általános növénytermesztési gyakorlat Ált.növ.t.gy.
Analitika gyakorlat An.gy.
Angol nyelv Ang.
Anyagismeret Anyag.ism.
Biológia – egészségtan Bio.
Biztonságos munkavégzés Biz.munk.
Család- és háztartás-ellátási gyakorlat Csa.-és ház.-ell.gy.
Családellátás,-gondozás Csa.,-gond.
Dísznövénytermesztés 1. Díszn.1.
Dísznövénytermesztés 1. gyakorlat Dízsn.1.gyak.
Dísznövénytermesztés 2. Díszn.2.
Dísznövénytermesztés 2. gyakorlat Díszn.2.gyak.
Dísznövénytermesztés 3. Díszn.3
Dísznövénytermesztés 3. gyakorlat Díszn.3.gyak.
Dráma Dráma
Élelmiszer-kémia Élelm.-ké.
Élelmiszerek és táplálkozási, ételkészítési alapismeretek Él.és táp.,ét.alapis.
Élelmiszeripari anyagismeret Élelm.any.is.
Élelmiszeripari műveletek és gépek Élelm.m.és.g.
Élelmiszeripari technológiák Élelm.tech.
Élelmiszeripari vállalkozások Élelm.váll.
Élelmiszeripari vállalkozások működtetése Élelm.váll.m.
Élelmiszervizsgálat Élelm.vizsg.
Élőhely fejlesztési és gazdálkodási gyakolrat É.f.és g.gy.
Erdészeti alapismeretek Erd.alapism.
Erdészeti és vadgazdálkodási alapismeretek gyakorlat E.és V. alapism.gy.
Erdőbecsléstan Erdőb.
Erdőgazdasági géptan Erdőg.g.
Erdőgazdasági géptan gyakorlat Erdőg.g.gyak.
Erdőhasználat Erdőh.
Erdőhasználat gyakorlat Erdőh.gyak.
Erdőhasználattan Erdőh.tan
Erdőhasználattan gyakorlat Erdőh.tan gyak.
Erdőművelés Erdőm.
Erdőművelés gyakorlat Erdőm.gyak.
Erdőműveléstan Erdőm.tan
Erdőműveléstan, erdővédelemtan gyakorlat Erdőm., erdőv. gy.
Erdőrendezéstan Erdőr.tan
Erdőrendezéstan gyakorlat Erdőr.tan gyak.
Erdővédelemtan Erdőv.tan
Érettségi felkészítő É. F.
Érettségi felkészítő Angol É.F.A.
Érettségi felkészítő Él. É.F.É.
Érettségi felkészítő Inf. É.F.I.
Érettségi felkészítő Magy. É.F.Ma.
Érettségi felkészítő Mat. É.F.M.
Érettségi felkészítő Ném. É.F.N.
Érettségi felkészítő Tör. É.F.T.
Erő- és munkagéptan, faanyagmozgatás E.- és m.,faa.
Erő és munkagéptan Erő és Munk.
Erő és munkagéptan gyakorlat Erő és Munk. gy.
Erőgépek Erőg.
Erőgépek szakmai gyakorlat Erőg.sz.gy.
Etika Et
Felzárkóztató Felz.
Fizika Fi
Fizikai-Kémia F-K.
Foglalkoztatás I. Fo.1
Foglalkoztatás II. Fo.2.
Földrajz
Gallyazás, darabolás Ga.,da.
Gallyazás, darabolás gyakorlat Ga.,da. gyak.
Gazdálkodási alapgyakorlatok Gazd.al.gy.
Gazdálkodási alapismeretek Gazd.al.ism.
Gazdálkodási imeretek Gazd.ism.
Gazdasági ismeretek Gazd.ism.
Gazdasági ismeretek gyakorlat Gazd.ism.gy.
Gépek üzemeltetése a mezőgazdaságban gyakorlat G.üz.mg.gyak.
Géprajz, gépelemek, mechanika Gépr.
Géptani és anyagmozgatási gyakorlatok G.tan any.m.gyak.
Géptani gyakorlat Gépt.gyak.
Gépüzemeltetés gyakorlat Gépü.gyak.
Gyümölcspálinka-gyártás és jövedéki szabályozás Gy.jöv.sz.
Gyümölcspálinka-gyártás gyakorlata Gy-gy.gy.
Gyümölcstermesztési alapok Gy.term.a.
Gyümölcstermesztési alapok gyakorlat Gy.term.a.gy.
Higiénia Hig.
Higiéniai gyakorlat Hig.gy.
Humánökológia Hu
Húsipari gépek Húsi.g.
Húsipari technológi Húsi.t.
Informatika Inf.
Jogi- és szakigazgatási ismeretek J.-sz.ism.
Kelesztés és gépei Kel.és g.
Kémia
Kertészet Kert.
Kertészeti gyakorlatok Kert.gyak.
Kerti munkák K.munk.
Kerti munkák gyakorlat K.munk.gyak.
Kertművelés, kertészeti termékfeldolgozás K.,k.ter.fel.
Kiegészítő tevékenységek Kie.tev.
Környezet ismeret gyakorlat Kö.ism.gyak.
Környezetgazdaságtan Kör.gaz.tan.
Környezeti analitika gyakorlat Kö.an.gyak.
Környezeti biológia Kö.bio.
Környezettechnika Kö.tech.
Környezettechnika gyakorlat Kö.tech.gyak.
Környezettechnikai alapok Kö.tech.a.
Környezetvédelmi alapismeretek Környv.a.ism.
Környezetvédelmi gyakorlat Környv.gy.
Környezetvédelmi ismeretek Kö.v.ism.
Környezetvédelmi számítások Kö.v.sz.
Kötelező komplex természettudományos tantárgy Term.
Közgazdasági ismeret Köz.ism.
Közgazdazdasági gyakorlat Köz.gyak.
Közlekedési ismeretek Közl.ism.
Laboratóriumi alapgyakorlatok Lab.al.gy.
Laboratóriumi alapismeretek Lab.al.ism.
Laboratóriumi alapismeretek gyakorlat Lab.gy.
Lakókörnyezet kialakítás La.kia.
Magyar – Kommunikáció M–K
Magyar nyelv és irodalom M.ny.i.
Matematika Mat.
Mézeskalács készítés és eszközei Mé.k.és eszk.
Mezőgazdasági erőgépek Mg.erőg.
Mezőgazdasági erőgépek gyakorlat Mg.erőg.gy.
Mezőgazdasági és erdészati ismeretek M.és e.ism.
Mezőgazdasági és gazdálkodási ismeretek Mg.gazd.ism.
Mezőgazdasági gépek üzemeltetése Mg.g.üz.
Mezőgazdasági ismeretek Mg.ism.
Mezőgazdasági ismeretek gyakorlat Mg.ism.gyak.
Mezőgazdasági ismeretek szakmai gyakorlat Mg.i.sz.gy.
Mezőgazdasági munkagépek Mg.m.g.
Mezőgazdasági munkagépek gyakorlat Mg.m.g.gyak.
Mezőgazdasági termelés és és feldolgozás gyakorlat Mg.term.és feld.gy.
Mikrobiológia Mikrob
Mikrobiológia és higiénia Mik.és h.
Munka- és környezetvédelem Mu.és körny.
Munka-, tűz és környezetvédelem M.-,t.k.v.
Munkagépek Munk.g.
Munkagépek szakmai gyakorlat Munk.sz.gy.
Munkahelyi egészség és biztonság M.e.b.
Munkavállalói ismeretek M.váll.ism.
Munkavédelem, tűzvédelem, higiénia  M.,t.,h.
Műszaki ábrázolás Mű.áb.
Műszaki alapismeretek Mű.al.ism.
Műszaki alapismeretek gyakorlat Mű.al.ism.gyak.
Műszaki ismeretek Mű.ism.
Műszaki ismeretek gyakorlat Mű.ism.gyak.
Műszaki/Közlekedési ismeretek M./k.ism.
Műszeres analitika gyakorlat Mű.an.gyak.
Német nyelv Ném.
Növénytan N.tan
Növénytan gyakorlat N.tan gyak.
Növénytermesztés N.term.
Növénytermesztési gyakorlatok N.term.gyak.
Osztályfőnöki Ofő.
Osztályközösség-építő Program Ofő.
Patrónusi foglalkozás Pat.f.
Rajz és vizuális kultúra Rajz
Sörgyártás és jövedéki szabályozás Sörgy.jöv.szab.
Sütés és berendezései Sü.és ber.
Sütőipari technológia I. Süt.tech.I.
Szabadföldi dísznövénytermesztés Szab.dísz.
Szabadföldi dísznövénytermesztés gyakorlat Szab.dísz.gy.
Szakmai alapozó gyakorlatok Sz.alap.gy.
Szakmai alapozó ismeretek Sz.alap.ism.
Szakmai gépek Szak.g
Szakmai gépek I. Szak.g.I.
Szakmai gyakorlat Szak.gy.
Szakmai gyakorlat1 Sz.gy.1
Szakmai gyakorlat2 Sz.gy.2
Szakmai gyakorlat3 Sz.gy.3
Szakmai gyakorlat4 Sz.gy.4
Szakmai gyakorlat5 Sz.gy.5
Szakmai gyakorlat6 Sz.gy.6
Szakmai idegenyelv Sz.ny.
Szakmai számítás Sz.sz.
Szakmai számítások Szak.sz.
Szakmai számítások I. Sz.sz.I.
Szakmai technológia Sz.tech.
Szőlőtermesztés Szőlőt.
Szőlőtermesztés gyakorlat Szőlőt.gy.
Tanulásmódszertan Tanulásm.
Társadalomismeret Társ.
Technológia gyakorlat Tech.gy.
Természetismeret Term.
Természetvédelmi alapok gyakorlat Term.a.gy.
Termesztési ismeretek Term.ism.
Termesztési ismeretek gyakorlat Term.ism.gy.
Termőhely-ismerettan T.-ism.
Testnevelés Tesi
Testnevelés és sport Tesi s.
Tésztafeldolgozás és gépei Tf.g.
Tésztakészítés és gépei Tk.g.
Történelem Tört.
Történelem és társadalmi ismeretek Töri
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Töri
Ügyintéző feladatok Ü.f.
Üzemgazdasági ismeretek Üg.ism.
Üzemgazdasági ismeretek gyakorlat Üg.ism.gy.
Üzemgazdasági, ügyviteli ismeretek Üg.ü.ism.
Vadászati alapismeretek V.alapi.
Vadászati alapismeretek gyakorlat V.alapi.gy.
Vadászati állattan gyakorlat V.áll.gy.
Vadászattan V.tan
Vadászattan gyakorlat V.tan gy.
Vadgazdálkodástan Vgt.
Vadgazdálkodástan gyakorlat Vgt.gy.
Vállalkozás és kereskedelem V.és.k.
Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek V.és k.i.
Vállalkozási és szervezési ismeretek V.és sz.i.
Vállalkozási ismeretek V.i.
Vállalkozási ismeretek gyakorlat V.i.gy.
Varrás, kézimunkázás gyakorlat V.km.gy
Vendéglátás, vendégfogadás gyakorlat Vl.vf.gy
Versenyfelkészítő, szakkör, sportkör Szakkör
Vízgazdálkodási alapgyakorlat V.a.gy.
Vízgazdálkodási alapismeretek Vg.ai.
Vizuális kultúra V.k
Zöldség kertészet Z. kert.
Zöldség kertészeti gyakorlat Z.kert.gy.
Zöldségtermesztési alapok Zt.a.
Zöldségtermesztési alapok gyakorlat Zt.a.gy

Újdonságok

Kapcsolat

  • Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
    4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 3
  • (+12) 34-567-890

Fényképalbum